Paul Harvey’s waarschuwing aan de wereld: Als ik de duivel zou zijn…….

Afbeeldingsresultaat voor If I was the devilOp 3 april 1965, zond de legendarische radio host Paul Harvey een waarschuwing uit aan de Amerikaanse bevolking. In deze waarschuwing gaf hij in detail weer wat de duivel zou doen als hij Amerika zou willen vernietigen.  Het trieste is dat de meeste van zijn uitspraken waarheid geworden zijn. Wat Paul voorzag voor de toekomst van Amerika als de duivel zijn zin kreeg leek akelig nauwkeurig.

******************************

Als ik de duivel zou zijn. . . Ik bedoel, als ik de Prins van de Duisternis was, zou ik natuurlijk de hele wereld in de duisternis willen zetten. Ik zou een derde van al haar vastgoed en vier vijfde van de bevolking willen hebben, maar ik zou niet gelukkig zijn, totdat ik de rijpste appel van de boom had geplukt, en daarom is het voor mij noodzakelijk om de Verenigde Staten over te nemen.

Ik zou beginnen met een campagne van gefluister. Met de wijsheid van een slang, zou ik fluisteren aan u zoals fluisterde tegen Eva: “Doe wat je wilt. ” Doe wat je wilt.”

Tegen de jongeren zou ik fluisteren: “De Bijbel is een mythe.” Ik zou ze overtuigen dat de mens God schiep, in plaats van andersom. Ik zou ze overtuigen dat wat slecht is goed is, en wat goed is verkeerd.

In de oren van de jong getrouwden, zou ik fluisteren dat werken denigrerend is, dat cocktailparty’s goed voor je zijn. Ik zou hen waarschuwen niet godsdienstig, patriottistisch en moreel te zijn.

En de ouderen, zou ik leren bidden. Ik zou ze leren om te zeggen na mij: “Onze Vader, Die in Washington is”. . .

Als ik de duivel zou zijn, zou ik auteurs laten zien hoe saaie literatuur spannender te maken, zodat al het andere in vergelijk saai en oninteressant lijkt te zijn. Ik zou T.V. vullen met vuilere films en vice versa.

En dan, als ik de duivel was, zou ik me organiseren. Ik zou infiltreren in vakbonden en aandringen op meer loon en minder werk, want inactieve handen werken meestal voor mij.

Ik zou narcotica verkopen aan wie ik maar kan. Ik zou alcohol verkopen aan de dames en heren van stand. En ik zou de rest zou ik verdoven met pillen.

Als ik de duivel was, zou ik scholen aanmoedigen om de jonge hersenen te vullen met wetenschap, maar te verwaarlozen waar het om emoties gaat. . die laat die de vrije loop. Ik zou een atheïst naar voren te schuiven die voor mij voor de hoogste rechtbank in het land zou runnen en ik zou krijgen predikers laten zeggen “hij heeft gelijk.”

Met vleierij en beloftes van macht, kan ik de rechters zover krijgen om uitspraken te doen tegen God en in het voordeel van de pornografie, en dus zou ik God verdrijven uit het gerechtsgebouw, vervolgens uit de school, het  huis en daarna uit het Congres en vervolgens in zijn eigen kerk zou ik religie verwisselen voor psychologie, en ik zou de wetenschap vergoddelijken, omdat op die manier de mensen slim genoeg worden om super wapens te creëren, maar niet wijs genoeg om ze te bestrijden.

Als ik de duivel zou zijn, zou ik het symbool van Pasen een ei maken en van Kerstmis de fles. Als ik de duivel zou zijn, zou ik nemen van diegene die hebben en ik zou geven aan degenen die willen, totdat ik de prikkel voor ambitie heb gedood. En dan, zou ik in mijn politiestaat iedereen dwingen om weer aan het werk te gaan. Dan kon ik families scheiden, kinderen in uniform stoppen, vrouwen in de kolenmijnen laten werken en dienstweigeraars in slaven kampen stoppen.

Met andere woorden, als ik de duivel zou zijn , zou ik gewoon blijven doen wat ik nu al doe.

Paul Harvey, fijne dag verder

***************************************

In de video hieronder vindt je het bericht zoals Paul het destijds uitsprak op de radio.  Het maakt als gesproken tekst misschien nog wel meer indruk dan als het uitgeschreven is zoals hierboven

Helaas is het de waarheid dat het verval van Amerika, maar eigenlijk in de hele wereld nog steeds aan het verergeren is.  De duivelse hand is terug te vinden in alle uithoeken van ons bestaan.  De muziek industrie, de filmwereld maar ook in de media, televisie en alle ander informatiebronnen.

We hebben ons misschien wel daadwerkelijk overgeleverd aan de duivel en de verbinding met het ware verloren.   Ons bewustzijn is wat we werkelijk zijn en dat is onze ware schat.  We hebben de verleidingen en bezittingen die ons worden opgedrongen helemaal niet nodig om gelukkig te zijn.

Bron: Paul Harvey’s Warning To America: If I Were The Devil….

Spiegels gebracht naar protesten: Politie geforceerd om te kijken naar wat ze geworden zijn. | World Unity

 In een beweging die internationale aandacht krijgt, zijn de mensen van Oekraïne begonnen om hun spiegels mee te nemen naar de protesten.
Zij zeggen dat ze dit doen zodat de politie geforceerd word om te kijken naar hun eigen reflectie, in een psychologische weerspiegeling om te zien wat ze geworden zijn.
Het idee kwam nadat politie gezien is met gewelddadige aanvallen en honderden mensen hebben aangevallen die boos waren op hun overheid.
In een schokkende video, zwermen politieagenten worden gezien waarbij ze schoppen, stompen en aanvallen van een hulpeloze man.

(Let op video doet het wel al geeft het beeld aan dat deze verdwenen is !)

Diverse anderen lijken schamend te zijn of verward.
Andere lachten alsof het hen niets aandeed.
Anderen draaide weg en wilde niet kijken.

Vele protest brachten het bord “Wie bescherm je nu?”
Zij geloven dat de politie een instituut is geworden om de criminele overheid te beschermen ipv families en samenlevingen.
De spiegels hadden een intense effect op vele agenten.
Sommige rapporten suggereren dat de overheid momenteel plannen heeft om spiegels te bannen bij protesten, en ze te labelen als “potentiële wapens”.
Diverse agenten keken niet in de spiegel.
Als het nieuws over de spiegels verspreid online, lijkt het meer een trend te worden in protesten rondom de hele wereld, met commentaren zoals:
“Dat is de meest briljante en prachtige vorm van protest die ik in lange tijd gehoord heb.”
En
“Tenzij je elk stukje mens gehersenspoeld is, hoe kan je jezelf dan niet schamen op het level die je hier staat. Om jezelf te zien staan als een Stormtrooper en gewapend om je eigen mensen terug te slaan.

Gefeliciteerd. Je bent een Nazi geworden, je moeder zal erg trots op je zijn.
Ik zal nooit begrijpen hoe iemand dit kan doen”.

Bron: http://filmingcops.com/mirrors-brought-to-protests-police-forced-to-look-at-what-theyve-become/

Bron: Spiegels gebracht naar protesten: Politie geforceerd om te kijken naar wat ze geworden zijn. | World Unity

Kritische kanttekeningen bij orgaandonatie en hersendood

Afbeeldingsresultaat voor donorcodicilDoor de hele discussie in de tweede kamer en het nu nieuw aangenomen wetsvoorstel om elke Nederlander standaard donor te maken ben ik toch eens gaan nadenken over dit hele donor gebeuren. Ik heb al heel lang een donor codicil op zak omdat ik het een goede zaak vond dat mijn “dode lichaam” een ander mens nog zou kunnen helpen.    Maar nu ik er meer onderzoek naar heb gedaan wat dit dood zijn nu eigenlijk inhoudt, blijkt die grens wel heel erg vaag te liggen.

 

 

De medische industrie zit namelijk helemaal niet te wachten op een dood lichaam.  Zij willen een levend lichaam dat nog geheel functioneert!   Nu heb je waarschijnlijk veel positieve publiciteit gehoord over orgaan- en weefseldonatie, informatie die wordt verstrekt door medische professionals die nauw betrokken zijn bij het doorgeven van de “gift van het leven”. Maar men laat ons dus bewust geloven, dat de donor al echt dood is, voordat organen of weefsel worden weggenomen. Men laat met opzet weg, dat een donor de noodzakelijke procedure levend moet ondergaan.

Het is de verwijdering van de vitale organen waaraan de schenker overlijdt!

In de vroegste ontwikkeling van niertransplantatie, in de jaren vijftig en zestig, werd gebruik gemaakt van enerzijds levende donoren en anderzijds donoren die aan een hart- en circulatiestilstand waren overleden. Dit waren destijds de enige in aanmerking komende orgaandonoren. De term “hersendood” kende men niet.

Met vallen en opstaan ontdekte men, dat het onmogelijk was om de voor anderen leven rekkende operatie uit te voeren, als de organen afkomstig waren van iemand die écht dood was. Bij een overledene treden namelijk binnen een paar minuten orgaanbeschadigingen op door zuurstofgebrek.

Om de experimentele procedures van artsen te rechtvaardigen was het noodzakelijk om met een oplossing te komen. Zo is men op de gekunstelde term “hersendood” gekomen: “zo-goed-als” dood.

Er ging een doos van Pandora open, toen chirurgen zich realiseerden dat ze de mogelijkheid hadden om gezonde organen van “zo-goed-als dood zijnde” of “hersendode” personen te implanteren bij een ziek persoon.

Om de diagnose hersendood (in het Engels Declare Brain Death of DBD) te kunnen stellen ontwikkelde men in Amerika tussen 1968 en 1978 meer dan 30 verschillende sets van criteria. Elke nieuwe set was minder streng dan de vorige.

Beste lezer, de criteria voor “hersendood” zitten vol gebreken!

Niet lang geleden werd een jonge man uit Oklahoma “hersendood” verklaard, maar zijn nicht, een verpleegster, zag dat er respons was tijdens de 4 uren voorbereiding, die nodig was om zijn organen weg te nemen. De transplantatie is niet doorgegaan. Deze jonge man is het levende bewijs dat “hersendood” niet echt dood is. Als zijn organen waren weggenomen, zou hij zijn vermoord.

Hij heeft zelfs verteld dat hij hoorde en begreep wat de doctoren van plan waren, maar dat hij als gevolg van zijn hersenletsel niet in staat was om te spreken. Hij kon niet schreeuwen “STOP!” terwijl het ging om het oogsten van zijn eigen organen.

Belangrijk: dit is geen alleenstaand geval.

Wanneer men organen wil oogsten en de donor heeft nog hersenactiviteit, dan wordt een niet-reanimeren verklaring aangevraagd, zodat ze het kunstmatige beademingsapparaat kunnen stopzetten.

Als de donor 75 seconden geen pols meer heeft (maar het hart klopt nog wel) kunnen de organen en weefsels worden weggenomen – dit heet in het Engels “Donation by Cardiac Death” (DCD).

In Nederland gebruikt men de termen heartbeating donatie en non-heartbeating donatie. Heartbeating donatie wil zeggen dat een donor “hersendood” is met een intacte circulatie (de donor ligt aan een beademingsmachine). De circulatie wordt pas stop gezet ná de donatieprocedure. De functie van de organen bij heartbeating donoren blijft dus intact.

Wist u, dat de organen worden verwijderd terwijl de patiënt een verlammend middel krijgt toegediend, maar geen verdoving of anesthesie?!

Zodra de diagnose DBD (“hersendood”) of DCD (75 seconden geen pols meer, hart klopt nog, heartbeating) is gesteld en radeloze familieleden hebben toestemming gegeven (of de overheid, als er geen familieleden worden gevonden) ondergaat de “orgaandonor” uren, soms dagen van afschuwelijke behandelingen om het lichaam, de container van “reserveonderdelen”, te preserveren tot een geschikte ontvanger is opgespoord.

De waarheid van de afschuwelijke behandeling en de dood van de donor

De patiënt krijgt geen verdoving. Het operatief weghalen van meerdere organen duurt gemiddeld, drie tot vier uren, terwijl het hart klopt, de bloeddruk en ademhaling normaal zijn, al is het met behulp van een machine. Nadat elk orgaan zorgvuldig is weggesneden wordt uiteindelijk het kloppende hart stopgezet, juist voordat ook dat orgaan wordt verwijderd.

Het is een goed gedocumenteerd feit, dat de hartslag en de bloeddruk direct omhoog gaan, wanneer de eerste incisie in de hersendode patiënt wordt gemaakt. Dit is precies dezelfde reactie die een anesthesist ziet bij een gewone patiënt die tijdens een normale operatie te weinig anesthesie heeft toegediend gekregen. Maar, zoals eerder gezegd, orgaandonoren krijgen geen anesthesie toegediend.

Er steken steeds meer protesten van verpleegkundigen en anesthesisten de kop op, die reageren op de bewegingen van een verondersteld “lijk” tijdens de operatie. De bewegingen zijn soms zo hevig dat het onmogelijk is geworden om door te gaan. Als gevolg van hun persoonlijke ervaringen hebben vele professionals in de medische wereld hun naam van het donorregister laten schrappen en hebben twijfels over hersendode donoren, of zij werkelijk dood zijn of niet.

De vraag aan familieleden

De overheid is nauw betrokken bij het bevorderen van orgaantransplantaties. Een Amerikaans mandaat uit 1998 stelt dat artsen, verpleegkundigen, pastores en andere werkers in de gezondheidszorg de potentiële orgaandonor of diens familieleden niet mogen benaderen zonder goedkeuring van het regionale orgaan zoeksysteem.

Alleen een “aangewezen aanvrager”, speciaal opgeleid om familieleden te benaderen, mag dat. Waarom? Omdat studies aantonen dat deze “specialisten” meer succes hebben in het verkrijgen van toestemming. Ze zijn opgeleid om “het concept van orgaandonatie te verkopen”, met behulp van emotioneel beladen termen als “het doorgeven van de gift van het leven”, “het hart van je geliefde zal voortleven in iemand anders” en andere platitudes.

Vergeet niet, dat de donatie en transplantatie-industrie een miljardenindustrie is.

Terwijl de familie in shock is wordt enorme druk uitgeoefend. Op basis van feitelijke informatie is de familie niet in staat een beslissing te nemen. “Toestemming” wordt meestal verkregen na zacht manipulerende dwangmiddelen. “Er is geen hoop op herstel!” is de eerste stap in dit proces, gevolgd door de valse verklaring van zo-goed-als dood: “hersendood”.

Familieleden worden overgehaald om toestemming  te geven, ze voelen zich zelfs verplicht. De gruwelijke feiten van de dood van de orgaandonor, worden op zijn vroegst pas nadat de procedure is voltooid pijnlijk duidelijk; familieleden en geliefden in hun schuldgevoel en verschrikking alleen achterlatend.

De “ik wil donor worden” campagne laat het lijden van de familie en de wroeging achteraf buiten hun campagne. De realiteit te zijn gedwongen om een beslissing te nemen, terwijl ze niet volledig op de hoogte worden gebracht van alle feiten, op het moment dat ze mentaal of emotioneel niet in staat zijn om een gebalanceerde keuze te maken, laat de familie in twijfel achter.

De familie beseft soms achteraf toestemming te hebben gegeven voor iets wat ze dachten dat goed was. Te laat beseffen ze, dat als de donor echt dood was geweest, diens organen niet geschikt zouden zijn geweest voor transplantatie.

Er is voor deze familieleden geen psychologische hulp beschikbaar, hun lijden wordt namelijk niet erkend.

Life Guardian Foundation

De Life Guardian Foundation is opgericht door moeders die het hartzeer van te zijn misleid uit persoonlijke ervaring kennen. Na het verlies van hun kinderen willen zij andere moeders waarschuwen. Hun website is www.thelifeguardian.orghttp://www.lifeguardianfoundation.org/. De term hersendood is volgens hen uitgevonden om legaal medische experimenten te kunnen uitvoeren met organen van levende mensen.

De jeugd loopt het meest gevaar

Bij een jongere is er vaker haast om de diagnose “hersendood” te stellen. Hun organen zijn immers van de beste kwaliteit.

Voordat men de diagnose hersendood mag stellen wordt een apneutest gedaan.

De apneutest is een medisch onderzoek om te kijken of een beademde patiënt nog spontane ademhalingsactiviteit vertoont. Het is de laatste “klinische” test van het Protocol Hersendoodcriteria met betrekking tot de donorprocedure.

Een beademingsapparaat of ventilator is een apparaat dat een patiënt die niet of slecht zelfstandig kan ademen, kunstmatig van een mengsel van lucht en zuurstof voorziet en de door het lichaam geproduceerde koolstofdioxide afvoert.

Het feit dat een patiënt aan beademingsapparaat ligt, betekent niet dat de hersenen permanent arbeidsongeschikt zijn! Dit “life support”-apparaat kan een aanvulling zijn op de situatie van de patiënt.

Het is absurd om voor een apneutest de beademing uit te zetten, wetend hoe belangrijk deze kan zijn in de tijd die het lichaam nodig heeft om te herstellen. Toch is het met een apneutest de bedoeling dat de patiënt 10 minuten wordt losgekoppeld. Deze apneutest is soms dodelijk.

Geef dus aan de medische staf bewust de opdracht: Doe geen apneutest!

Dr. Paul Byrne is van mening dat hersendood geen echte dood is, dat is het nooit geweest en zal het nooit worden.

Bijna alle staten in Amerika en acht landen in Europa hebben het “geen-bezwaarsysteem” ingevoerd. Dit houd in dat mensen vanaf hun geboorte geregistreerd zijn als donor en pas van deze lijst worden afgehaald wanneer zij zichzelf afmelden. Dit betekent dat we allemaal zonder onze uitdrukkelijke toestemming slachtoffer kunnen worden van het wegnemen van onze organen!

Vooruitgang

Er is grote vooruitgang geboekt op het gebied van kunstmatige organen en sterk verbeterde kunstharten komen binnenkort beschikbaar.

Dit is hoopvol nieuws voor mensen met hersenletsel: er zijn in Japan en Duitsland succesvolle resultaten behaald met hypothermie therapie. Kans op slagen 60 tot 70%.

Ook heeft een nieuw onderzoek aangetoond, dat bij patiënten met hoofdletsel het steroïde progesteron soelaas biedt.

Het is moreel onaanvaardbaar door verminking de dood van een mens te veroorzaken, ook al wil men daardoor de dood van andere mens uitstellen.

Het redden van een leven is een goede zaak, maar om daarvoor anderen als schapen op te offeren?

Het goede nieuws is, dat onderzoekers methoden hebben ontdekt om organen te laten groeien op basis van de eigen genen van de patiënt. De Nobelprijs voor geneeskunde ging in 2012 naar John Gurdon en Shinya Yamanaka, voor de ontdekking dat volwassen cellen opnieuw kunnen worden geprogrammeerd tot stamcel. De “pluripotente” varianten van deze stamcellen kunnen uitgroeien tot bijvoorbeeld huid, hart of hersenen.

© Dr Paul A Byrne

Dr. Byrne (1933), kinderarts en neonatoloog in ruste houdt zich al sinds 1967 bezig met het onderwerp leven en dood, en geeft over de hele wereld lezingen over de werkelijkheid van orgaandonatie. www.truthaboutorgandonation.com

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P2002

9/11 – De hele waarheid in 5 minuten

Neem even 5 minuten de tijd om deze video te kijken en je weet wat er op 9/11 is gebeurt.

Is er een buitenaardse invasie op komst ??

Afbeeldingsresultaat voor independence day movieZeer interessante video over wat ons in de nabije toekomst te wachten staat.  Een in scene gezette Alien invasie !!

Door de jaren heen zijn we door verschillende Amerikaanse presidenten langzaam voorbereid op het feit dat er buitenaardse zijn in het universum.  Reagan begon ermee, maar ook Bill Clinton en Obama hebben in verschillende talkshows gezegd dat een buitenaardse invasie iets is wat eventueel zou kunnen gebeuren.  Maar ook door de filmindustrie met als grote voorbeeld natuurlijk “Independence Day”

Nu weten velen van jullie dat ik er van overtuig ben dat de aarde vlak is en afgedekt is door een ondoordringbare koepel en dat daar door een eventuele buitenaardse invasie niet eens mogelijk zou zijn.

Afbeeldingsresultaat voor flat earth dome

Toch wil de elite ons er in doen geloven omdat dit namelijk het ultieme middel is om de door hen zo gewenste Nieuwe Wereld Orde er door te drukken.   Want wat zouden we graag een wereld regering hebben die voor ons de gemene buitenaardse zouden vernietigen en wat zouden we hen dan voor eeuwig dankbaar zijn !!????

Houdt daarom de hemel in de gaten en laat je niet bedriegen als er straks een ufo in de lucht verschijnt , het is dan zeer waarschijnlijk een holografische projectie die wordt ondersteund door een systeem dat ons stemmen over de gehele wereld kan laten horen.

Het Amerikaanse leger heeft namelijk alle patenten op deze technieken al klaar liggen

 

Uitleg hoe de geheime overheid / NWO / globale maffia werkt !

Een uitgebreide lezing van Dr. Steven Greer waarin hij uitlegt hoe de globale maffia in de praktijk werkt. Een aanrader om deze reflecties tot je te nemen als je interesse hebt in hoe de wereld van de politiek daadwerkelijk in elkaar steekt.

Het gaat onder meer over:

– How is secrecy maintained through the hybrid of corporate and government programs?

– Which military bases and facilities and which corporations are involved in this secrecy?

– How is black-budget and criminal activity funding these operations?

– The Connection between the global financial system, UFO technology, drug running and covert military airspace and bases.

– Where are the key Underground Bases (UGBs) and how are they connected via subterranean tunnels?

– Who has been involved in managing this secrecy and how is the entity (MAJIC) controlled and operated?

– How do Unacknowledged Special Access Projects (USAPs) operate and how are they kept secret from the people, the President and Congress?

– The History of UFO secrecy since WWII and how it has devolved into its own illegal transnational cartel.

– See explosive documents on secrecy, how human military-controlled “Abductions” are “stage-crafted” – and what is the agenda for this Deception.

– What is the future agenda for the cartel managing UFO secrecy – and how you need to prepare for this future!

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website – The Disclosure Project
-) YouTube kanaal – The Disclosure Project
-) Documentaire Sirius – Online te bekijken

Bron: Steven Greer legt uit hoe de geheime overheid / NWO / globale maffia werkt | Achter de Samenleving

Aarde blijkt geen bol !! Wat nu ?

Al op de kleuterschool worden we geïndoctrineerd met het globe model, maar wat als dat allemaal een leugen is. Dat we helemaal niet leven op een bol maar op een vlakke plaat.   Het is voor velen niet te geloven maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat het echt zo is

Foto

Kijk voor alle artikelen over de vlakke aarde hier :

https://renes-wereld.nl/category/vlakke-aarde-flat-earth/

http://www.deaardsewaarheid.com

En voor degene die niet zo graag lezen maar liever kijken is deze video een werkelijke eyeopener

 

Wat iedereen moet weten over TTIP !!

Rechtbanken opereren buiten nationale wetgeving

1. Wat is het TTIP?

 

Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is een verdrag dat momenteel onderhandeld wordt tussen de VS en de EU. Dit verdrag wil de handel tussen de VS en de EU verder liberaliseren, met de stelling dat dit de handel zou stimuleren.

2. Wat is een vrijhandelsakkoord?

Dit zijn verdragen die de handelsrelaties tussen landen (of internationale organisaties die landen groeperen, zoals de EU) regelen. In werkelijkheid zijn het steeds akkoorden die uitsluitend de rechten van bedrijven beschermen. Deze akkoorden gaan ook niet echt over vrije handel, maar over handel gecontroleerd door de grote bedrijven.

3. Wat is het ergste gevolg van het TTIP?

In dit vrijhandelsakkoord staat een hoofdstuk dat regelt hoe disputen tussen bedrijven en lidstaten van het verdrag moeten worden opgelost, het Investor State Dispute Settlement (ISDS). Dit systeem schrijft voor dat bedrijven niet langer moeten procederen voor nationale handelsrechtbanken om een geschil met een staat over een investering te beoordelen. Dat moet voortaan voor een speciale ISDS-rechtbank waar nationale rechters geen enkele inspraak meer hebben. Om de harde kritiek op dit kernpunt van het verdrag te counteren heeft de EU nu een alternatief voorstel op tafel gelegd, deInvestment Court System (ICS). Dat zou met vast benoemde rechters werken, maar nog altijd een rechtbank buiten de nationale wetgeving zijn. In feite is dat slechts een ISDS-lite. Het idee wordt door de VS echter totaal verworpen, zij willen onverminderd ISDS. Die weigering is de voornaamste reden waarom de Duitse vicekanselier en minster van economie recent beweerde dat de onderhandelingen dood zouden zijn.

4.Waarom is ISDS gevaarlijk voor de democratie?

Een ISDS-rechtbank beslist of bestaande of geplande wetten van een land over milieubescherming, rechten van de consumenten, voedselveiligheid, ziekteverzekering, kostprijs van geneesmiddelen, bescherming van de privacy, sociale bescherming en gezondheidszorg de mogelijke winsten van investerende bedrijven negatief beïnvloeden. Is dat het geval, dan beslist deze ISDS-rechtbank dat de betrokken nationale wetgeving niet van toepassing is. Past de betrokken staat die wetgeving toch toe (bijvoorbeeld door GGO-etiketten op voeding te verplichten of fracking te verbieden) dan legt de ISDS-rechtbank zware boetes op aan het betrokken land om de verloren winsten van het betrokken bedrijf te compenseren. In de praktijk komt dit er op neer dat democratisch besloten wetten door bedrijven mogen worden genegeerd.

5. Zijn we zeker dat dit ISDS in het TTIP is voorzien?

Ja. De teksten van het TTIP-verdrag zijn nog steeds geheim voor de gewone burgers en hun organisaties. De bedrijven zelf nemen daarentegen met hun adviseurs deel aan de onderhandelingen en stellen dus samen met de ambtenaren van de EU en de VS de teksten van het TTIP op. Officieel weten we dus nog niet wat in dit verdrag staat. We kunnen dat echter wel al weten aan de hand van de tekst van het andere vrijhandelsakkoord TPP die wel al beschikbaar is.

6. Hebben we al ervaring met ISDS?

Ja. Deze vrijhandelsakkoorden bevatten eveneens gelijkaardige systemen zoals het ISDS in het TTIP. De ervaring heeft geleerd dat deze rechtbanken altijd in 100 procent van de zaken in het voordeel van bedrijven en tegen de belangen van staten en hun bevolking ingingen. Het meest sprekende voorbeeld is het North American Free Trade Agreement (NAFTA) tussen de VS, Canada en Mexico van 1994. Dit verdrag en het ISDS-systeem van dit verdrag hebben zware negatieve gevolgen voor de tewerkstelling, voor de sociale werkomstandigheden in de drie betrokken landen. Alleen de winsten van de betrokken bedrijven zijn er wel bij gevaren.

7. Heeft verzet tegen dergelijke akkoorden wel zin?

Absoluut. Er zijn reeds meermaals grote verdragen gekelderd dankzij sociaal verzet. Het Multilateral Investment Agreement (MIA) was een vrijhandelsakkoord dat tussen 1995 en 1998 werd onderhandeld tussen alle lidstaten van de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (waar ook alle EU-lidstaten en de VS lid van zijn). De onderhandelingen waren reeds volledig beëindigd toen het toch nog werd afgevoerd onder druk van grootschalig internationaal protest van maatschappelijke organisaties. Het verdrag Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) was al ondertekend door alle lidstaten en wordt in 2012 toch afgevoerd dankzij protest. Dit verdrag wilde het internet commercialiseren. Deze succesvolle protesten werd – net als nu – toen genegeerd of verkeerd voorgesteld door de grote media.

8. Is TTIP het enige vrijhandelsakkoord?

Het TTIP is niet het enige geplande vrijhandelsakkoord. Een gelijkaardig verdrag tussen de EU en Canada, het EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is bijna voltooid en zal in de loop van oktober 2016 ter ondertekening worden voorgelegd. Ondertussen wordt ook onderhandeld door 23 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en de EU over een verdrag dat openbare diensten moet openstellen voor de vrije markt, het Trade and Services Agreement (TiSA).

9. Waarom is ook het TPP belangrijk voor ons?

Een vrijhandelsakkoord dat wel al voltooid is en ondertekend is het Transpacific Partnership Agreement (TPP). Het TTP werd afgesproken tussen de VS en een aantal landen aan beide zijden van de Stille Oceaan in Amerika en Azië. Het is de westelijke tegenpool van het TTIP aan de Atlantische Oostkust van de VS met de EU. Van dit verdrag zijn de teksten wel al bekend. Daar kunnen we uit leren wat in de nog geheime teksten van het TTIP gaat staan. Delen van het TTIP zijn al gelekt door WikiLeaks en Greenpeace en bevestigen dit.

10. Betekent de ondertekening van een verdrag het einde van het verzet?

Absoluut niet. Zoals ACTA toont, kan een verdrag nog altijd worden afgevoerd, zelfs na de ondertekening door staatshoofden (of regeringsleiders). In tegenstelling tot wat voortdurend verkeerdelijk wordt beweerd is de plechtige ondertekening van een verdrag niet de eindfase van een verdrag. Elk verdrag moet daarna worden goedgekeurd door het parlement van de betrokken staat (in het geval van TTIP zijn dat het Europees Parlement en alle parlementen van alle EU-lidstaten). Parlementen kunnen de tekst echter niet meer wijzigen, ze kunnen alleen volledig goed- of afkeuren. Daarom wordt de parlementaire stemming van een verdrag ‘ratificatie’ genoemd. Ratificatie kan soms jaren aanslepen en biedt dus nog steeds ruimte voor verzet.

Bron: DeWereldMorgen.be

Bron: Wat iedereen moet weten over TTIP | Gewoon-Nieuws.nl

Wordt de geschiedenis vervalst om de CO2 leugen in stand te houden ?

De oorlog tegen de mensheid woedt in volle hevigheid en aangezien diezelfde mens schuld heeft aan alles, moeten dingen wel passend worden gemaakt.

Zo is de warmste zomer ooit in dit land dit niet langer omdat de KNMI bezig is met het herschrijven van de geschiedenis.

De mens is de oorzaak van alle ellende op deze wereld en bij alles wat de mens doet, vergroot deze de schade voor onze planeet.

Dit alles vormt onderdeel van een sinistere agenda, waarbij de elite straks de planeet zo goed als voor zichzelf heeft en de resterende mensen, slaven, in pakhuizen wonen.

Het is tien jaar geleden dat de oplichter Al Gore alle aandacht kreeg met zijn film: An inconvenient Truth. Alarm, want de mens met al zijn CO2 uitstoot veroorzaakte zoveel opwarming dat het zeeniveau de komende jaren schrikbarend zou gaan stijgen.

Tien jaar later en vier uitgebreide wetenschappelijke onderzoeken hebben net aangetoond dat de zeespiegel nog geen millimeter is gestegen.

Wetenschappers zijn de laatste tijd heel druk in de weer geweest om hun meesters te plezieren met de mededeling dat de zeespiegel alarmerend zou zijn gestegen als gevolg van die vreselijke opwarming van de aarde, veroorzaakt door de mens.

Maar, vier zogenaamde “peer-reviewed” onderzoeken komen allen tot dezelfde conclusie en dat is de zeespiegel nog precies hetzelfde niveau heeft als toen Al Gore begon met zijn sprookjes.
xxx

Zoals het plaatje zegt: Misleid het publiek en krijg veel subsidie.

Daar moet je onwillekeurig aan denken wanneer je het volgende leest:

Voor meteorologen was het lange tijd een ABC-tje… Als je hen naar de warmste zomer ooit in Nederland vroeg, dan was het antwoord steevast de zomer van 1947.

Als één van de laatste (warme) seizoenen van vroeger voerde dit monument onder de zomers in De Bilt nog altijd de ranglijst van warmste zomers aan. Niet alleen voor wat de gemiddelde temperatuur betreft (18,7 graden), maar ook als zomer met het hoogste warmtegetal (221,3), de meeste hittegolven in één seizoen (4), het grootste aantal zomerse dagen (46) en het grootste aantal tropische dagen (16).

Zomer 1947 valt van voetstuk

Voerde. Want intussen is dit allemaal veranderd. Het KNMI heeft de temperatuurreeks van onder meer het station De Bilt ‘gehomogeniseerd’, zoals dat zo mooi heet. Nieuwe onderzoeksmethoden hebben ertoe geleid dat temperaturen van vooral voor 1970 her en der zijn bijgesteld, om ze beter vergelijkbaar te maken met de temperaturen zoals die tegenwoordig worden gemeten. En voor onder meer de zomer van 1947 heeft deze bijstelling flinke gevolgen gehad.

Zo is de gemiddelde temperatuur van de zomer van 1947 verlaagd, van 18,7 graden voorheen naar 18,0 graden nu. Daarmee daalt 1947 op de ranglijst van warmste zomers in De Bilt van plek 1 (voorheen) naar plek 6 nu. Het stokje wordt overgenomen door de zomer van 2003, die nu als warmste sinds het begin van de waarnemingen in de boeken staat met een gemiddelde temperatuur van 18,7 graden. Ook de zomers van 2006 (18,5), 1976 (18,4), 1983 (18,2) en 1995 (18,2) blijken na herberekening van de temperaturen nu warmer dan de zomer van 1947 te zijn geweest.

Waarmee dan de situatie ontstaat dat de zomers in het verleden kouder waren dan de zomers nu en dat wordt dan weer veroorzaakt door de wereldwijde opwarming en daarvan krijgt de mens dan weer de schuld.

En het gaat maar door:

Sowieso zijn 16 hittegolven uit de periode voor 1950 geschrapt, nu er een nieuwe temperatuurreeks geldt.

Waar ze mee bezig zijn, is het herschrijven van de geschiedenis, men pleegt dat geschiedvervalsing te noemen, op een zodanige manier dat ze hun fabeltjes aan het grote publiek kunnen blijven verkopen.

Volgend jaar weet niemand meer dat alle cijfers door het KNMI zijn gemanipuleerd en kunnen ze zeggen: “De cijfers tonen aan dat de temperatuur sneller stijgt dan we dachten en als we nu geen acties ondernemen dan zal de zeespiegel nog veel sneller stijgen”.

Van een instituut dat een complete pagina op haar website heeft toebedeeld aan “vliegtuigstrepen” (inmiddels vakerchemtrails) kan je ook nauwelijks iets anders verwachten.

Bron: De meest warme zomer ooit is het dat opeens niet meer | Niburu

Flat Earth deel 10 – Waarom word het werk van God verborgen gehouden?

vlakke aarde

In deze artikel reeks zal ik de situatie behandelen waarin het idee van de globe in stand gehouden wordt door instanties en overheden. En alle moeite die ze er voor doen om je te doen geloven dat de aarde een globe is.

 

Zoals de titel al zegt gaan we nu een ander via een andere manier de flat earth benaderen.   Want natuurlijk kun je doorgaan met het uitdiepen van aanwijzingen die er op duiden dat de aarde vlak is maar het zal niet helpen in het bewust worden van de grote onwetende groep wereld burgers die geen idee hebben wat we hebben vastgesteld.  Dat de Aarde geen bol is.

Als je de vorige artikelen hebt gelezen dan ben je of overtuigd van de vlakke aarde of je wilt juist perse bewijzen dat het niet zo is.   Als dit het eerste artikel is wat je leest uit deze serie , misschien omdat de titel je aansprak, raadt ik je toch aan de voorgaande artikelen eerst te lezen omdat je anders heel veel informatie mist.

Maar diegene die alle artikelen hebben gevolgd zullen met mij moeten concluderen dat er iets heel belangrijks voor ons verborgen gehouden wordt, maar ook dat je dit ook graag aan anderen zou willen bewijzen.

Maar hoe kan het dat dit alles voor iedereen verborgen wordt gehouden? De instanties en regeringen die het geheim bewaren bewaken ook alle grenzen en ingangen.  Ze beschermen het luchtruim, de uiterste rand ( Antarctica) maar meest belangrijk het educatie systeem.

Van jongs af aan wordt op allerlei manieren het globe model geïntroduceerd en het komt werkelijk op allerlei manieren tot ons,  via kaarten, films, foto’s en boeken.   Je kunt er gewoon niet omheen

Afbeeldingsresultaat voor globe school

We leren wat ze willen dat we leren !   We hebben als burger namelijk zelf geen ruimteschip een raket of bijvoorbeeld een grote ijsbreker.  We kunnen dus heel moeilijk uit eerste hand controleren of wat ons geleerd wordt wel waar is .

Er zijn wel mensen die zelf een vliegtuig bezitten maar een vlucht naar de rand van de wereld zou ik hun niet aanraden omdat er zoiets is als een militaire barrière, een grens waar geen prive vliegtuig overheen mag komen

Afbeeldingsresultaat voor goliathMaar aan de ander kant moeten we ook zien dat het geen gevecht is tegen de grote reus, een onverslaanbare macht.  Nee het is een hele kleine club die de waarheid voor ons verborgen houdt. Een club die steeds geavanceerdere methodes gebruikt om ons onder controle te houden.

Systemen die door hun technische aard ook steeds gevoeliger worden voor fouten en storingen. Want hoe sterker de methodes van controle worden hoe meer je deze ook tegen het systeem kunt gebruiken.

We kunnen de elite dus ontmaskeren door hun eigen systeem te ondermijnen en tegen hen te gebruiken.  Want hoe meer mensen weten van het bedrog hoe sterker wij staan als burgers.    Het grote probleem is echter dat als je tegen iemand begint over de vlakke aarde alle alarmbellen op tilt slaan.

We zijn zo geconditioneerd dat het noemen van de vlakke aarde en er serieus over spreken direct al heel veel weerstand oproept.   We zullen dus een ander manier moeten vinden om dit naar buiten te brengen. Een meer subtiele manier, waarbij we het woord vlakke aarde of flat earth helemaal niet noemen

Ga je zelf maar eens na toen je voor het eerst van de vlakke aarde hoorde.  Waarschijnlijk wilde je er zelf ook helemaal niet naar luisteren en er aandacht aan besteden.  Veel flat earthers zijn toch overtuigt geraakt door steekhoudende argumenten.

En juist deze argumenten kun je gebruiken om het verhaal over te brengen aan anderen.  Ik zal drie verschillende argumenten geven die je kunt gebruiken om de interesse te wekken bij mensen die er normaal niets van willen weten.  Drie verschillende argumenten met verschillende invalshoeken.

Het eerste argument klinkt als volgt :  Je wordt verborgen gehouden !

Afbeeldingsresultaat voor flightroutes flat earthDit argument heeft betrekking op deel 7 en deel 9 welke gaan over de vliegtuigroutes in het zuidelijk halfrond. En hoe kun je dit gebruiken om de interesse te wekken voor de vlakke aarde?  Heel simpel.   Vraag aan mensen die je kent en in het bijzonder mensen die te maken hebben met vliegtuigen zoals piloten, stewardessen maar ook mensen die bij justitie, politie of bij de overheid werken

 

Vraag hem de simpele vraag waarom vliegtuigen in het zuidelijk halfrond niet getraceerd worden door GPS en in het speciaal waarom er dus een gat in de veiligheid zit van mensen die dus met vliegtuigen reizen in het zuidelijk halfrond.

Vraag hen waarom GPS, dat staat voor Global Positioning System, niet over de hele wereld werkt.  En als er dus iets met een vliegtuig, zoals de MH370, dat verdwijnt of neerstort dus niet terug gevonden kan worden.  Herinner hen er aan dat GPS door het Amerikaanse leger is geïntroduceerd en dat als zij iets doen dit geen half werk zal zijn en dus wereldwijd zou moeten werken .

Maar zoals uit alle beschikbare informatie blijkt werkt het systeem dus niet over de hele wereld en uit je bezorgdheid hierover.  Maar noem vooral de term vlakke aarde niet.    Heeft dit direct nut en zullen mensen je direct een goed antwoord geven ?  Waarschijnlijk niet maar wat er wel zal gebeuren is dat mensen zelf op zoek gaan en je zullen proberen een verklaring te geven voor deze “fout” in het systeem

Maar veel belangrijker is dat ze zelf zullen constateren dat GPS dus nooit kan werken op het ons voorgehouden satelliet principe en dat ze daarover weer vragen zullen stellen aan andere mensen die misschien vaktechnisch iets te maken hebben met GPS.    Het zal er voor zorgen dat mensen gaan twijfelen aan de officiële verklaringen over GPS en zo uiteindelijk zelf tot de conclusie zullen komen dat de aarde vlak is.

 Het tweede argument klinkt als volgt :

Kostbare bodemschatten worden verborgen gehouden

Wat bedoel ik hiermee?   Het heeft betrekking op deel 2 waarin Antarctica aan bod komt. Maar ook alle andere bronnen waarin Antarctica genoemd wordt.

In 1954 verscheen in een Amerikaanse talkshow de beroemde Admiraal Byrd om te vertellen over zijn expedities naar Antarctica.  Hij vertelde hier ten overstaande van het hele Amerikaanse volk dat Antarctica een gebied is dat nog onontgonnen is maar barst van de natuurlijke bodemschatten.

Byrd noemde het een gebied te grote van America dat meer bodemschatten bevat dan er tot dan over de gehele aarde waren gevonden.   Een gebied vol mogelijkheden voor exploitatie.

Maar in 1954 werd het gebied totaal afgesloten voor alles vergelijkbaar met Area 51.   Verboden toegang !!  voor iedereen.   Maar hoe kun je dit gebruiken om de waarheid naar boven te krijgen ?

Heel eenvoudig, vraag een ieder die je kent en iets te maken heeft met olie, gas , kolen of andere bodemschatten en vraag hen waarom een gebied te grote van America  niet door hen aangewend wordt om er geld aan te verdienen.    Een gebied zo rijk aan deze grondstoffen zou het bedrijf waar zij voor werken in een klap schatrijk maken !     Waarom laten ze deze kans liggen ?

Misschien zullen sommige direct het Antarctica verdrag noemen, maar velen zullen zich toch eens achter de oren krabben en misschien bij hun bedrijf eens navraag doen waarom zij inderdaad deze unieke kans laten liggen.  Om wat extra motivatie mee te geven kun je de link naar het interview met admiraal Byrd meesturen . De kracht van dit argument is natuurlijk dat onze hele maatschappij gebaseerd is op winstbejag en de motivatie om dit aan de orde te stellen hierdoor des te groter is.

Het zal ook hier een discussie opgang brengen en uiteindelijk zullen de autoriteiten die Antarctica hebben afgesloten de druk voelen vanuit de zakelijke wereld. Er zal over gesproken worden en uiteindelijk zal ook hier het uiteindelijk leiden tot het constateren dat deze afsluiting van de zuidpool geen andere reden heeft dan het geheim houden van de vlakke wereld.

 

Het derde en laatste argument :   Waarom word het werk van god verborgen gehouden?

Veel mensen die de bijbel kennen weten dat er in de bijbel altijd gesproken wordt over een vlakke aarde. De bijbel gaat er van uit dat de aarde een creatie is van god en dat dit het middelpunt is van ons bestaan. Maar bovenal dat de aarde vlak is en onbeweeglijk.   Het globemodel past dus ook helemaal niet in het verhaal dat door de bijbel gebracht wordt.

Een van de woorden die veelvuldig in oude geschriften gebruikt wordt is het woord “Firmament” of in het Nederlands hemelgewelf.   Stel dat dit hemelgewelf dat de koepel vormt over deze vlakke aarde door admiraal Byrd in 1956 is ontdekt en dat deze informatie kosten wat kost verborgen gehouden moest worden omdat het bewijst dat we leven in een gecreëerde wereld.

Afbeeldingsresultaat voor firmament

Een wereld die niet uit toeval is ontstaan maar is ontworpen door een God of zoals ik zelf liever zeg een creator.  Iets of iemand die ons hele bestaan hier heeft vormgegeven en ontworpen.

Je zou dus kunnen concluderen dat door het instant houden van het globemodel het werk van God verborgen gehouden wordt .

Mensen die zeggen te geloven dat wat er in de bijbel staat waar is, zullen dus alleen maar kunnen constateren dat het verborgen houden van het ultieme bewijs van hun God, de grootste misdaad is die een organisatie of overheid kan begaan.

Een ondoordringbare koepel over de wereld zou namelijk de handtekening van de creator zijn. Neem daarbij de twijfel die bij heel veel gelovige mensen toch nog steeds bestaat.   Is er wel een God.  Bestaat hij wel echt.     Zou dan voor al deze mensen die koepel, het firmament niet het ultieme bewijs zijn voor het bestaan van deze God.

Vraag dus aan mensen die zich hebben verdiept in de bijbel wat zij weten van het bestaan van het firmament.  Maar vooral vertel ze dat dit waarschijnlijk in 1956 is ontdekt en dus bewust geheim gehouden wordt door de wetenschap en overheid.

Door dus mensen aan te spreken op hun interesse en hun bewust te maken van “fouten”in de wereld die we voorgeschoteld krijgen zal er een bewustwording ontstaan.   Mensen zullen zich in eerste instantie neet eens zo zeer richten op het feit dat de aarde  vlak en onbeweeglijk is maar zullen vanuit hun belang en interesse vragen gaan stellen die uiteindelijk zullen leiden naar het bekend worden onder het grotere publiek dat onze wereld geheel anders is vormgegeven dan dat wat ons jaren en eeuwen is voorgehouden.

De wereld is vlak onbeweeglijk, afgedekt door een koepel en bovenal ontworpen voor ons om ons leven in te beleven

Dus als je zelf, net zoals ik, overtuigd bent dat we inderdaad leven op een vlakke wereld, schroom dan niet om deze argumenten te gebruiken.   Het systeem dat ons controleert is gebaseerd op snelheid.  Het verspreiden van misinformatie via media .  Maar juist deze snelheid en het gebruik van nieuwe media kunnen ook de informatie over de vlakke wereld snel verspreiden.

Een paar vragen aan de juiste persoon,  een video of een website kunnen net dat zetje geven om de waarheid aan het licht te brengen

 

 

 

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues

 

 

 

 

 

 

%d bloggers op de volgende wijze: